Loading...
 Start Page

Οι προγραμματικές μας θέσεις

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ, ΣΧΕΔΙΟ, ΓΝΩΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΘΗΤΕΙΑ

 

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Επιμελητηριακής Πρωτοβουλίας, Πλάτωνας Μαρλαφέκας, σε σημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, περιέγραψε αναλυτικά τις βασικές προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού για τη νέα θητεία. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του Πλ. Μαρλαφέκα:

«Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου την οποία συγκαλέσαμε για να παρουσιάσουμε τις βασικές προγραμματικές μας θέσεις.

Η παράταξή μας, στο ψηφοδέλτιο της οποίας συμμετέχουν 177 γνωστοί και καταξιωμένοι Επαγγελματίες και Μικρομεσαίοι ζητάει να κριθεί από τους συναδέλφους που θα ψηφίσουν όχι μόνον από το πλούσιο έργο που παράχθηκε κατά την πρώτη μας θητεία, αλλά και για όσα έχει σχεδιάσει να κάνει στη νέα θητεία.

Έχοντας γνώση των προβλημάτων και εμπειρία στη διαχείρισή τους καταθέτουμε, όπως θα διαπιστώσετε, συγκεκριμένες προτάσεις και όχι γενικόλογες διακηρύξεις και ευχολόγια.

Και όλες μας οι προτάσεις κατατείνουν σε έναν μεγάλο στόχο: να καταστεί η Αχαΐα ο νέος μεγάλος επιχειρηματικός κόμβος της χώρας. Πολύ απλά δηλαδή, να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της περιοχής για να δημιουργηθεί το πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες δουλειές.

Το Επιμελητήριο εκ του ρόλου του δεν είναι συνδικαλιστικός Φορέας, όπως θεωρούν οι μη γνωρίζοντες. Είναι σύμβουλος της Πολιτείας και αποστολή του είναι μέσω της συνεργασίας με την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια, τους Δήμους και τους άλλους Φορείς να εκπονεί σχέδια και να υποβάλλει προτάσεις για την ενίσχυση των μελών του και την ανάπτυξη του τόπου. Γι αυτό και το δικό μας μήνυμα ήταν και παραμένει: «Το Επιμελητήριο μοχλός ανάπτυξης της περιοχής και ασπίδα προστασίας των Μικρομεσαίων».

Όσον αφορά στο σκέλος της προστασίας και στήριξης των Μικρομεσαίων στα άμεσα και τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι παρεμβάσεις μας στη νέα θητεία, σε πλήρη συμπόρευση με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στην οποία πλέον ο ρόλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας είναι πρωταγωνιστικός, θα συνεχίσουν να αποσκοπούν:

• Στη μείωση της επαχθούς υπερφορολόγησης.

• Στην ευνοϊκή ρύθμιση των κόκκινων δανείων και των οφειλών σε Ταμεία και Δημόσιο, με εξατομικευμένες ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στις δυνατότητες κάθε Επαγγελματία και Μικρομεσαίου.

• Στην προστασία της οικογενειακής στέγης από τους πλειστηριασμούς.

• Στην προστασία των φυσικών προσώπων που έχουν υπογράψει ως εγγυητές στα επαγγελματικά και επιχειρηματικά δάνεια.

• Στην προστασία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την είσοδο των Πολυκαταστημάτων και των Πολυεθνικών.

• Στην πλήρη και γρήγορη απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ώστε να διεκδικήσουμε πρόσθετους πόρους από αδιάθετα κονδύλια. Παράλληλα, αναδεικνύουμε το Επιμελητήριο σε σημαντικό εταίρο στις διαβουλεύσεις για τα διακρατικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, δημιουργώντας έτσι στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε νέους τομείς.

• Στην λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων όπως προβλέπει και ο νέος νόμος Είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.), σε εφαρμογή της νέας Επιμελητηριακής νομοθεσίας.

Το προηγούμενο διάστημα είχαμε ουσιαστικό προπαρασκευαστικό ρόλο στην δημιουργία των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. με τεκμηριωμένες προτάσεις που έχουν ενσωματωθεί στην σχετική νομοθεσία .

Αποστολή του Κέντρου είναι:

• η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η υποστήριξη των εταιρειών

• η διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου,

• η απαλλαγή από γραφειοκρατικές διαδικασίες

Ενισχυτικά συνεχίζει να λειτουργεί το γραφείο της συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων με εξατομικευμένες αλλά και ομαδικές υπηρεσίες συμβούλου και ενημέρωσης σε θέματα τραπεζικά, φορολογικά, επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ, χρηματοδοτήσεων κ.λ.π.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Όλες οι επιχειρήσεις του νομού μας

Παράλληλα και με την ίδια ένταση εστιάζουμε σε δράσεις που βελτιώνουν τα επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή, δημιουργούν δουλειές και αυξάνουν τον τζίρο. Το ζητούμενο είναι η αύξηση του τοπικού ΑΕΠ, για να το πω απλά, πρέπει να έλθουν δουλειές για να αυξηθεί η «οικονομική πίτα» ώστε να αυξηθούν οι δουλειές και ο τζίρος για όλους τους Επαγγελματίες και τους Μικρομεσαίους.

Στη νέα μας θητεία, υποστηρίζουμε, βελτιώνουμε και αναβαθμίζουμε όλες τις δράσεις που αναπτύξαμε την προηγούμενη εξαετία και παράλληλα δίνουμε προτεραιότητα στις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

 

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, με επίμονή και σχέδιο τα τελευταία χρόνια έχει εδραιωθεί ως βασικός εκφραστής των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής και ο κατ’ εξοχήν αναπτυξιακός φορέας της τοπικής οικονομίας.

Έχει σχηματοποιήσει ένα στρατηγικό μοντέλο που βαδίζει παράλληλα με το χρηματοδοτικό πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 χωρίς να ταυτίζεται και να εξαρτάται μόνο από αυτό.

Εξειδικεύοντας, ο μεγάλος στρατηγικός στόχος μας για το Επιμελητήριο την επόμενη τετραετία ,αφορά στην συνέχιση της προσπάθειας για τον μετασχηματισμό της Αχαΐας σε νέο αυτοδύναμο επιχειρηματικό κόμβο στο Δυτικό Άξονα και στην Χώρα.

Έναν κόμβο που θα αξιοποιήσει το επιστημονικό, εργατοτεχνικό και επιχειρηματικό δυναμικό της περιοχής σε συνδυασμό με τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αναπτυξιακή και οικονομική μεγέθυνση της περιοχής με κεντρικό συστατικό και καταλύτη την Καινοτομία και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Προσπαθώντας να συνοψίσουμε σε μια πρόταση την στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για την επόμενη θητεία μας θα την διατυπώναμε ως :

Αχαΐα νέος αυτοδύναμος επιχειρηματικός κόμβος στην χώρα

Η παραγωγή κοινού οράματος για την επόμενη περίοδο δεν είναι λεκτική , είναι ουσιαστική και απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτύχουμε:

  • Προσδιορίζεται σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας ,
  • Προωθεί και ενισχύει με όλα τα μέσα Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αχαΐας οργανωτικά, οικονομοτεχνικά, νομοτεχνικά, συμβουλευτικά και κυρίως σε επίπεδο εξωστρέφειας
  • Εξασφαλίζει ελκυστικό περιβάλλον για να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις καθώς και να επεκταθούν οι υπάρχουσες αξιοποιώντας και το τελευταίο ευρώ του τρέχοντος ΕΣΠΑ ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
  • Παρεμβαίνει αποφασιστικά τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και στο κεντρικό κράτος προς όφελος της υγειούς Μικρομεσαίας επιχείρησης

 

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Σύνδεση με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και την υπηρεσία μιας στάσης του. Η Υπηρεσία βοηθά στις διαδικασίες κατάθεσης αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, για βιομηχανικό σχέδιο και για οποιοδήποτε άλλο τίτλο προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• τεχνολογικές επιχειρήσεις, που προάγουν την έρευνα και την καινοτομία.

• Νεοφυείς επιχειρήσεις σε τομείς γνώσης και τεχνολογίας

• Επιχειρήσεις που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη

 

3. PATRAS IQ (ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ)

Το μεγάλο εθνικό ραντεβού της Γνώσης της τεχνολογίας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα έχει κατοχυρωθεί πλέον στην συνείδηση όλων ως το μεγάλο επίτευγμα του Επιμελητηρίου για την περιοχή .

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2012 και τον Απρίλιο του 2018 εξελίσσεται η Πέμπτη διοργάνωση αποκτώντας πλέον διεθνή χαρακτηριστικά με δράσεις που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους .

Συνεχίζουμε σταθερά το σχεδιασμό μας , ώστε να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα καινοτομίας στην περιοχή που κατοχυρώνει την Πάτρα ως την τεχνολογική πρωτεύουσα της Χώρας .

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : Όλη η επιχειρηματικότητα της περιοχής

 

4. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ MIND SPACE

Παραχωρούμε χώρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο νεανικό επιχειρίν , ώστε να μετατραπεί σε κόμβο καινοτομίας για φοιτητές.

Οι φοιτητές του πανεπιστημίου και του ΑΤΕΙ θα διαθέτουν βάση για το μετασχηματισμό της καινοτομίας σε πλούτο .

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που στοχεύουν σε επιχειρηματική μετεξέλιξη

 

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ (CROWDFUNDING)

Ανάπτυξη πλατφόρμας χρηματοδότησης από το κοινό (crowdfunding) που θα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν μια νέα καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα ή μια κοινωνική δράση, για την εκπλήρωση της οποίας χρειάζονται χρηματοδότηση. Αξιοποιώντας τη δυναμική της δικτύωσης, νέοι επιχειρηματίες StartUpers καθώς και υφιστάμενες εταιρείες θα προσελκύουν υποστηρικτές από κύκλους επαφών.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα λειτουργεί ως επιταχυντής καινοτόμων ιδεών

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Οι επιθετικοί νέοι επιχειρηματίες

• Επιχειρηματικά κοινωνικά σχέδια

 

6. ACHAIA VALUES

Η Achaia Values στηρίζει και ενισχύει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον εξαγωγικό τους προσανατολισμό. Προχωράμε στην ίδρυση συνδέσμου του Οργανισμού Εξαγωγικών Πιστώσεων για τις επιχειρήσεις της Αχαΐας, που υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ασφαλίζοντας τις εξαγωγικές τους προσπάθειες.

Αξιοποιούμε την νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ «επιχειρούμε έξω» . Παράλληλα η Achaia Values εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις εκθέσεις και τις αγορές του εξωτερικού, χωρίς κόστος για αυτές.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις

• Οι παραγωγικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό

 

7. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Με κύριο εκθεσιακό γεγονός την Patras IQ κάνουμε επαφές και ενέργειες για την δημιουργία Εκθεσιακού Κέντρου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Οι επιχειρηματικοί κλάδοι που προβάλουν προϊόντα

• Οι επιχειρηματικοί κλάδοι που επισκέπτονται εκθέσεις

• Η επιχειρηματικότητα συνεδρίων ,εκθέσεων ,τουρισμού ,εστίασης και αναψυχής

 

8. ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ-ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Το προϊόν του Πατρινού Καρναβαλιού αποκτά μόνιμη έδρα και δημιουργεί επιχειρηματικότητα ολόκληρο το χρόνο ενισχύοντας παράλληλα την αύξηση του τουριστικού προϊόντος.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Οι επιχειρηματικοί κλάδοι που σχετίζονται με την δημιουργική βιομηχανία

• Οι επιχειρήσεις τουρισμού, εστίασης και αναψυχής

 

9. CULTURE ANAD SHOPPING

• Συνεργαζόμαστε ήδη με τέσσερις μεγάλους tour operators.

• Μπαίνουμε στους βασικούς προορισμούς της TUI .

• Aξιοποιούμε τα αξιοθέατα της περιοχής και ενισχύουμε την εμπορική αγορά της πόλης.

Από την επόμενη περίοδο εντάσσουμε στην ομάδα των tour operators που συνεργαζόμαστε και τις “HYDRO TOUR SLOVAKIA” και “FICHER TSECH REPUBLIC” τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες από την ΤΣΕΧΙΑ και την ΣΛΟΒΑΚΙΑ .

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Οι εμπορικές επιχειρήσεις

• Η επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής

 

10. ACHAIA FEST

Το Φεστιβάλ με τίτλο «ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», μετά την επιτυχία του αρχικού εγχειρήματος, έχει γίνει ήδη θεσμός καθώς συνέβαλαν σε αυτό οι 100 εκθέτες και οι 60.000 επισκέπτες.

Εντάσσουμε αυτή την προσπάθεια στη δημιουργία Εκθεσιακού Κέντρου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Οι παραγωγικές επιχειρήσεις της Αχαΐας

 

11. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ

Έχουμε ξεκινήσει από το 2014 μια μεγάλη προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου του νέου εμπορικού λιμένα. Η καταγραφή -μελέτη του Επιμελητηρίου έχει δοθεί στους αρμοδίους Υπουργούς και υπάρχει πλέον δέσμευση για την χρηματοδοτική του ένταξη.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Η Αχαϊκή βιομηχανία

• Οι επιχειρήσεις του χονδρικού εμπορίου

• Οι επιχειρήσεις μεταφορών, logistics και λιμενικών υπηρεσιών

 

12. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

Καταφέραμε την παραμονή του έργου στον Αναπτυξιακό νόμο και την ένταξη του στην κορυφή των επενδυτικών προτάσεων της κυβέρνησης προς εγχώριους και ξένους επενδυτές.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Οι επιχειρήσεις στους κλάδους της μεταποίησης και του τουρισμού

 

13. ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, μέσω αναπτυξιακού προγράμματος, αποτελεί μονόδρομο για την Αχαΐα και την οικονομική επιβίωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων. Και το Επιμελητήριο Αχαΐας σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαβρύτων, θα αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

 

14. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΕ ΠΡΟΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΡΆΣΕΙΣ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ.

Σε συνεργασία με τους Δήμους της Αχαΐας θα ετοιμάσουμε τουριστικά πακέτα βασισμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής προκειμένου να καταλάβουμε θέση στον χάρτη του τουρισμού τριημέρου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Οι εμπορικές επιχειρήσεις

• Οι επιχειρήσεις εστίασης αναψυχής και τουρισμού

 

15. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Συνεργαζόμαστε με την ΙΜ Πατρών και συμβάλουμε αποφασιστικά στην ανάπτυξη του Προσκυνηματικού τουρισμού και της διάδοσης του εμβληματικού πανορθόδοξου και οικουμενικού χαρακτήρα του πολιούχου μας Αποστόλου Ανδρέα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Οι εμπορικές επιχειρήσεις

• Οι επιχειρήσεις εστίασης αναψυχής και τουρισμού

 

16. ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Θα συνεργασθούμε με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδος και τον Σύλλογο Ναυτικών Πρακτόρων για τη χρηματοδότηση της παραγωγής φακέλου διεκδίκησης και προσέλκυσης γραμμών κρουαζιέρας από τις διεθνείς αγορές.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Οι εμπορικές επιχειρήσεις

• Οι επιχειρήσεις εστίασης αναψυχής και τουρισμού

17. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ air cargo ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΑΡΑΞΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Το διεθνές Α/Δ Αράξου βρίσκεται σε απόσταση 35 χλμ. από το κέντρο της Πάτρας . Η λειτουργία του επιβατικού σταθμού καθιστά τις υποδομές του αεροδρομίου σύγχρονες και ανταγωνιστικές, προσφέροντας δυνατότητες ανάπτυξης και λειτουργίας του σε 12μηνη βάση. Η ανάπτυξη δραστηριότητας air cargo ιδιαίτερα για προϊόντα ελεγχόμενης θερμοκρασίας αποτελεί μια πολύ σοβαρή διέξοδο διαφοροποίησης για την τοπική πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση με πολλαπλασιαστικά οικονομικά –επιχειρηματικά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις

• Οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα

• Οι επιχειρήσεις των μεταφορών και των υπηρεσιών logistics

 

18. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δημιουργούμε τεχνολογικά εργαλεία (portals, applications, κλπ) υπηρεσιών προώθησης μηνύματος (Location Based Services) με στόχο την προβολή των τοπικών προϊόντων καθώς και προσφορών τοπικών επιχειρήσεων (Voucher) σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Οι εμπορικές επιχειρήσεις

• Οι επιχειρήσεις εστίασης αναψυχής και τουρισμού

 

19. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την ανακαίνιση του κτιρίου του Επιμελητηρίου στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης, ώστε να γίνει πιο λειτουργικό και να μετατραπεί η ισόγεια αίθουσα σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο πολλαπλών χρήσεων.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Όλες οι επιχειρήσεις της Αχαΐας

• Οι συλλογικές κοινωνικές δομές του νομού μας

 

20. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Δημιουργούμε ξεχωριστή δομή στην Αναπτυξιακή για τη διεκδίκηση και ανάληψη διοργανώσεων και συνεδρίων στην περιοχή σε συνεργασία με Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρεια, Αθλητικές Ομοσπονδίες , Συλλόγους, Πανεπιστήμιο, ΑΤΕΙ, ΕΑΠ, Ένωση Ξενοδόχων, ΣΚΕΑΝΑ, Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Όλες οι επιχειρήσεις της Αχαΐας

• Οι συλλογικές δομές του νομού μας

• Η επιχειρηματικότητα συνεδρίων ,εκθέσεων ,τουρισμού ,εστίασης και αναψυχής

 

21. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διεκδικούμε νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για κατηγορίες επαγγελματιών που σήμερα εξαιρούνται. Παράλληλα προσπαθούμε (αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση) να εντάξουμε στους επιλέξιμούς δικαιούχους τις κατηγορίες του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του κλάδου ασφάλειών .

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Όλες οι επιχειρήσεις της Αχαΐας που σήμερα δεν είναι επιλέξιμες για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

 

22. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Συνεργασία με φορείς γνώσης ώστε να επιμορφώνονται πρόσφατοι απόφοιτοι τεχνολογικών και οικονομικών κατευθύνσεων σε τομείς υψηλής ζήτησης σε νέες τεχνολογίες. Πρόκειται για τον πολλαπλασιαστικό παράγοντα που μπορεί να φέρει σημαντική πρόοδο στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

• Οι νέοι επιστήμονες

 

 

Κυρίες και Κύριοι

 

Η Αχαΐας μπήκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όντας ήδη λαβωμένη από την αποβιομηχάνιση και από την έλλειψη ενός σχεδίου που θα έστρεφε την οικονομία από την βιομηχανία που έφευγε σε άλλους Τομείς.

Καταντήσαμε να λειτουργούμε ως μια κλειστή οικονομία στην οποία απλά έκανε κύκλο ο όποιος πλούτος παραγόταν στην περιοχή. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δεν ερχόταν πλούτος απέξω. Το πρώτο δηλαδή και μεγάλο πρόβλημα της τοπικής οικονομίας ήταν η έλλειψη εξωστρέφειας.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν ξαναρχίσει να έρχεται πλούτος, χρήμα από εξωστρεφείς δραστηριότητες, το μέλλον όλων μας είναι δυσοίωνο.

 

Πώς θα έλθει πλούτος απέξω;

Με τρεις τρόπους:

• Με την αύξηση των εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων

• Με την προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή

• Με την προσέλκυση επενδύσεων.

Χρέος και ρόλος του Επιμελητηρίου είναι:

• Να βοηθήσει τις τοπικές επιχειρήσεις να ανοιχτούν σε νέες αγορές, να αυξήσουν δηλαδή τις εξαγωγές τους.

• Να φέρει επισκέπτες στην περιοχή

• Να διαμορφώσει το επενδυτικό περιβάλλον για να γίνουν νέες επενδύσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή κατά την προηγούμενη θητεία παράχθηκε ένα πλούσιο έργο.

Με ευρύτατη συναίνεση και συνεργασία, στοιχεία που χαρακτήρισαν και θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζουν την πολιτική μας. Γιατί δύναμή μας είναι η ενότητα.

Με το σχέδιο που παρουσιάσαμε το έργο αυτό θα συνεχιστεί κατά τη δεύτερη θητεία μας. Η γνώση και εμπειρία που διαθέτουν τα 177 καταξιωμένα μέλη του συνδυασμού μας αποτελούν την πρόσθετη εγγύηση ότι αυτά που λέμε θα τα κάνουμε.

‘Όσους συμφωνούν με αυτές τις προτεραιότητες τους λέμε: σκεφθείτε, Ποιος μπορεί καλύτερα; Ποιος ξέρει και μπορεί όλα αυτά να τα υλοποιήσει;».

Διεύθυνση: Πάροδος Δρακοπούλου 8, Πάτρα

Τηλ: 2610 704371  

E-mail: aep.achaias@gmail.com

         
© Copyright 2011 - 2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, Μαρλαφέκας Πλάτωνας